Kdo jsme


Hlavním podnětem pro založení Cibela z.s. je neutěšený stav útulků. Ačkoli naše původní záměry byly jiné (převážně pomáhat již existujícím zařízením), věnujeme se nyní především provozování mikroazylů pro kočky a pejsky. V našich depozitech jim poskytujeme nejenom dočasný domov, ale i potřebnou péči (léčba, kastrace, očkování, operace, krmení, socializace, výchova, výcvik).

Kromě provozování mikroazylů se věnujeme i pořádání akcí pro širokou veřejnost, kde dochází k setkání majitelů pejsků - pochody se psy, voříškiády, závody pro psy...

Každoročně nás také najdete na mnoha veřejných akcích, v rámci nichž se snažíme najít nové domovy pro naše svěřence - Mezinárodní výstavy psů, Hobby, Adventní trhy, Sen zvířat atd.

V neposlední řadě působíme u nás na poli neoraném - přednášky v dětských domovech a azylových domech, kde mají děti možnost přímého kontaktu s pejsky a zároveň se naučí bezpečnému kontaktu se zvířaty.

Kastrace a čipování

Při naší činnosti klademe velký důraz na kastrace a čipování našich svěřenců. Do nových domovů vydáváme kočičky i pejsky kastrované, pokud to jejich věk a zdravotní stav dovoluje. Nově jsme přistoupili i k čipování pejsků z důvodů jejich snadnější identifikace nejen při ztrátě.

Celkový přínos kastrací vidíme nejen v zamezení růstu populace toulavých a nechtěných psů a koček, ale také k jejímu ozdravení a tím zminimalizování rizik přenosu na člověka.

KOČKA - již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, každý po 5 až 6 koťatech. To znamená, že za 1 rok vyprodukuje tato kočka 18 koťat, která se budou dále a dále množit a tak od této jedné kočky můžeme mluvit o tisících příbuzných koček. Kastrací tomu jednoznačně předejdeme. Další aspekt je zdravotní. Většina kočičích nemocí se přenáší slinami či krví. Vykastrované kočky spolu tolik nesoupeří o teritorium ani o opačné pohlaví, tudíž dochází k menšímu počtu zranění a tím se minimalizujeme přenos nemocí mezi kočkami a následně při drobných poranění i na člověka.

PES – kastrací psů sledujeme spíše omezení populace nechtěných psů, kteří zaplňují útulky.