Uskutečněné akce

22. 9. 2018 - Charitativní koncert České Budějovice22. 9. 2018 jsme se účastnili benefičního koncertu, kdy výtěžek byl věnován právě našim zvířecím. Za tím vším stojí především dva lidé ze skupiny Pirates of the pubs a to Barča Znoj Novotná a Ondra Znoj.

Díky skupinám Pirates of the Pubs, the Hope a seskupení Smutný trojlístek se podařilo od návštěvníků vybrat krásných cca 7.000,- Kč, za což všem patří obrovské poděkování. Věříme, že v této krásné tradiční akci (letos se konala v MC Velbloud již 6 benefice pro náš spolek) budou organizátoři pokračovat, protože nám samotným se zde moc líbilo a ostatním návštěvníkům zajisté také.
Všem moc děkujeme za skvělou atmosféru a uspořádání celého koncertu.