. .
Cibela CZ

Výroční zpráva 2008

01.01.2008 – 31.12.2008 

logo


Občanské sdružení Cibela o. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je rozvoj aktivit se zvířaty na úrovni kulturně - společenské, sportovní, preventivní a výchovné, provozování mikroazylů a podpora azylů zvířat - jak domestikovaných, tak divoce žijících, pořádání akcí a aktivit se zvířaty, spolupráce s organizacemi ochránců zvířat, veřejně prospěšnými institucemi a kynologickými kluby.

    ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2008 byl pro Cibela o. s. druhým rokem činnosti. Byl ale prvním, ve kterém jsme po dobu 12 - ti měsíců mohli dokázat, že myšlenka, která nás vedla k založení Cibela o. s. je reálná a lze ji plnit podle nejlepšího vědomí a svědomí. Samozřejmě bychom mohli udělat ještě více, ale jsme limitováni finančními a časovými možnostmi. Rok 2008 byl pro naše sdružení zlomovým i proto, že jsme nejenom pomáhali již fungujícím zařízením pro zvířata v nouzi, ale i sami začali provozovat mikroazyl pro taková zvířata. Také základna a akce dobrovolníků se významně rozšířily a nám nezbývá než doufat, že i v tomto směru se naše aktivity budou i dále rozšiřovat. Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří nás v roce 2008 podpořili, neboť jejich podpora je tím, bez čeho nezisková organizace nemůže fungovat.

Michaela Strnadová
předsedkyně sdružení

   AKCE

Akce v roce 2008 můžeme díky síti úžasných dobrovolníků rozdělit na akce konané oficiálně pod záštitou Cibela o. s. a dobrovolnické, konané s naší podporou, také akce „venčícího“ charakteru.

V roce 2008 oficiálních akcí, spojených s předáváním materiálního daru bylo 22.

Akcí dobrovolníků, kde zapojili nejenom ruce, ale často i logistické schopnosti bylo 7.

3x jsme byli v Maršovicích u Benešova natírat kotce.

Podíleli jsme se na 6 akcích určených pro širokou pejskařskou veřejnost.

4 akce v roce 2008 byly spojeny s prezentací činnosti Cibela o. s.

Na 2 akcích jsme měli možnost se odborně vzdělávat.

7x jsme byli v zařízení poskytujícím azyl psům za účelem turistického venčení.

Vzhledem k souhře okolností jsme se několikrát dostali do situace, kdy jsme museli pomoci týraným psům, či psům v nouzi. Kvůli tomuto jsme inovovali stanovy, abychom do nich zanesli i provozování mikroazylů. Protože jsme se stali součástí řešení různých „kauz“, museli jsme opustit vytýčený cíl a naše snahy o pomoc zvířatům značně rozšířit. Díky tomuto odklonu jsme v roce 2008 mohli uspořádat pouze dvě návštěvy dětí se psy.

Našli jsme pro 20 psů nové domovy, případně zajistili přechodné umístění v některém ze spolupracujících zařízení.

Celkově jsme předali do zařízení poskytujících azyl zvířatům 1237 kg krmiva. Věci nezbytné pro provoz - např. desinfekční a čisticí prostředky v celkové hodnotě 10.876,- Kč, barvy na natření kotců a zdí v celkové hodnotě 28.890,- Kč. Antiparazitika v hodnotě 6.585,- Kč. Potřeby pro psy i kočky - misky, obojky apod. v ceně 5.786,- Kč. Dary předané útulkům byly v hodnotě 115.503,- Kč. K této sumě jsme se dopracovali díky finanční podpoře drobných dárců a především díky obrovskému pochopení firem, zabývajících se prodejem a distribucí krmiva a potřeb pro zvířata.

Kynologické akce jsme podpořili cenami v celkové hodnotě 21.563,- Kč. Kynologickému klubu Strmilov jsme věnovali potřeby pro sportovní kynologii v hodnotě 10.290,- Kč.

Díky přesnému určení využití financí jsme poskytli 18.000,- Kč útulku v Praze - Libni.

Celkově dary poskytnuté, či zprostředkované Cibela o. s. byly ve výši 165.356,- Kč.
                      

PODĚKOVÁNÍ

Firmám, které nám vyšly vstříc nízkými cenami, nebo dary:

Marty - chovatelské potřeby MaM Ballingovi (Praha), distribuce a prodej chovatelských potřeb Plaček s. r. o. (Poděbrady), ZOOBUTIK- Adriana Kocmánková (Jindřichův Hradec), Biofaktory (Praha), nakladatelství MINERVA (Praha), časopis Planeta zvířat (Praha), Zahradnictví Odr (Řež u Prahy), výroba chovatelských potřeb Belty s. r. o. (Chodová Planá), Spojené kartáčovny a. s. (Pelhřimov), Stavební chemie Slaný (Slaný), provazy apod. Lanex a. s. (Bolatice), Vodafone (Praha), Keramiky Čavyně (Čavyně u Vodňan)

Fyzickým osobám, které podpořily jednorázově či stále podporují naši činnost:

Ilona Bagge, Lenka Chabičovská, Jiřina Kolářová, Ivana Krátká, Zuzana Picková, Michaela Přenosilová, Vladimír Remek, Hana Šeráková, Jana Šimková, Lukavcová Marie, Sofková Barbora, Luptáková Henrieta, Polívka Jiří, Mrazíková Šárka, Bauerová Vendula, Hlisnikovská Hana, Palčisková Zora, Königová Petra, Babková Romana, Šajtarová Eva, Kerdová Hana, Kolářová Iveta, Andrejchová Hana, Klimeš Jan, Trojanová Ivana, Koncerová Lenka, Lučanová Adéla, Svobodová Miloslava, Krejčí Lukáš, Ipriová Kateřina, Prosvicová Yvette a další.

Poděkování patří také našim dobrovolníkům, bez kterých by Cibela o. s. nebyla taková, jaká je. Dobrovolníkům, kteří často neváhají vynaložit vlastní prostředky, úsilí a čas na pomoc zvířatům v nouzi velmi děkujeme.

Zvláště bych ještě ráda poděkovala Mgr. Daně Bočkové za neustálou podporu a ochotnou pomoc všem, co poskytují péči zvířatům v nouzi. I když toho už někdy musí mít plné zuby.

FINANCE
PŘÍJMY
Finanční dary – 65.777,-
Hmotné dary – 57.443,-
Bankovní úroky – 8,42,-

VÝDAJE
Nákup krmiva a chovatelských potřeb pro zvířata v nouzi – 8.852,50,-
Režijní materiál – 2.610,-
Veterinární péče – 4.406,50,-
Potřeby a finanční příspěvky pro útulky; 30.730,-
Bankovní poplatky – 583,-
Doprava – hrazena z vlastních "soukromých" financí členů Cibela o.s.

Finanční prostředky získané v roce 2008 a k datu 31.12.2008 nepoužité, budou vynaloženy počátkem roku 2009 na činnost Cibela o. s.