. .
Cibela CZ

Výroční zpráva 2007

13.11.2007 – 31.12.2007 

logo


Občanské sdružení Cibelao.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je rozvoj aktivit se zvířaty na úrovni kulturně - společenské, sportovní, preventivní a výchovné, podpora azylů zvířat - jak domestikovaných, tak divoce žijících, pořádání akcí a aktivit se zvířaty, spolupráce s organizacemi ochránců zvířat, veřejně prospěšnými institucemi a kynologickými kluby.

    ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2007 byl pro Cibela o.s. prvním rokem činnosti. Sdružení bylo zaregistrováno 13.11.2007. Hlavním podnětem pro založení Cibela o.s. je neutěšený stav útulků - nejenom psích. Nestátní nepobírají žádné dotace a tak často bilancují na hranici existenčního kolapsu, těm bychom chtěli pomáhat díky laskavosti sponzorů, kterých si velmi vážíme. Máme v plánu podporovat různé akce, kde dochází k setkání majitelů nejenom psů s průkazem původu a ty zapojit do kynologického dění. V neposlední řadě chceme působit u nás na poli neoraném - přednášky ve školách a školkách a samozřejmě dopřát i psí radovánky dětem z dětského domova. Plány jsou veliké a tak se všichni snažíme postupovat byť malými krůčky k jejich naplnění a myslím, že za ty necelé 2 měsíce v roce 2007 jsme ukázali, že do toho jdeme všichni naplno a jsme plni elánu do dalších let.

Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří nás v roce 2007 podpořili, neboť jejich podpora je tím, bez čeho nezisková organizace nemůže fungovat.

Michaela Strnadová
předsedkyně sdružení

   AKCE

1.11.2007 – Budoucí členové a příznivci myšlenky občanského sdružení Cibela se vydali do psího útulku v Maršovicích u Benešova a zde začali akci - natírání kotců. Na první pokus se nám podařilo natřít čtyři kotce. Takže nám zbývá "už jenom" okolo třiceti dalších kotců. Po celodenním natírání jsme byli spokojeni s kvalitou, barevnou kombinací.

marcovice     

 

11.11.2007 – Další příznivci myšlenky občanského sdružení Cibela se vydali do psího útulku v Maršovicích u Benešova a zde pokračovali v natírání kotců. Také pejskům zakoupili a přivezli nějaké krmení a dobrůtky, aby se jim lépe čekalo na nové majitele.

marcovice   marsovice

16.11.2007– Členové sdružení navštívili se svými psy základní a mateřskou školu v Jarošově nad Nežárkou. Dětem jsme přivedli pejsky na pomazlení a pohrání a také jim něco pověděli o tom, jak se k pejskům chovat, co dělat při setkání s cizím psem, co dělat v případě útoku psa a také jim povyprávět o různých odvětvích kynologie a o tom, jak pejsci lidem usnadňují život (asistenční, vodící, signalizační, canisterapeutičtí a záchranářští psi). Z ohlasů od dětí i od paní ředitelky víme, že se dětem i dospělým tato akce líbila a doporučili náš zábavně výchovný program dále.

skola   skola


18.11.2007 – Členové sdružení navštívili se svými psy dětský domov v Humpolci. Dětem jsme se snažili zprostředkovat kontakt s psími kamarády a také jim vysvětlit, co vše obnáší starost o psa a další věci, které jsou tak důležité pro bezproblémové soužití lidí se psy. Překvapilo nás, jak jsou děti ukázněné a informované a jak nadšeně vstřebávají tak důležité informace, jako co dělat při útoku psa atd. My, děti i vedení dětského domova věříme, že se nám setkání podaří brzy znovu realizovat a připravit pro děti další zábavné i poučné akce.

humpolec   humpolec

Listopad 2007Cibela o.s. přihlásila útulek v Maršovicích u Benešova do akce - Sbírka pro útulky na CZ-pes a v této sbírce bylo vybráno a rozděleno více než 550 kg krmení. Do útulku v Maršovicích bylo doručeno krmení pro psy, které postačí pokrýt cca měsíční spotřebu krmiva. Krmivo ze sbírky dostali díky registraci přes naše sdružení též pejsci a kočičky z útulku ve Bzenci.

Také díky skvělé spolupráci se skauty z Kosovy Hory se podařilo natřít další část kotců útulku v Maršovicích u Benešova.

17.12.2007 – jsme předali útulku v Maršovicích u Benešova hmotný dar o celkové váze 116kg

marsovice

 

28.12.2007 – jsme navštívili Záchrannou stanici ve Vlašimi, jejímž posláním je péče o zraněné a jinak handicapované volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody. Zde jsme předali také dar o celkové hodnotě 2.300,- Kč.

              vlasim     vlasim                 

PODĚKOVÁNÍ
Petr Reichl (Rychnov nad Kněžnou), Ondřej Čech (Ostrov u Karlových Varů), Jana Šimková (Chotusice), Přemysl Klír (Čavyně u Vodňan), Angel Company s.r.o. (České Budějovice), MaM Ballingovi ZOO potřeby (Praha), Aveflor a.s. (Kopidlno), skauti z Kosovy Hory - KOS, děvčata z girlstuningu, Ilona Svobodová a zvláštní poděkování patří Mgr. Daně Bočkové (Praha) za obětavou spolupráci.

FINANCE
PŘÍJMY
Finanční dary – 22.200,-
Hmotné dary – 13.890,-
Bankovní úroky – 0,07,-

VÝDAJE
Nákup krmiva a chovatelských potřeb pro zvířata v nouzi – 2.151,50,-
Kancelářské potřeby – 727,50,-
Bankovní poplatky – 29,-
Doprava – hrazena z vlastních "soukromých" financí členů Cibela o.s.

Finanční prostředky získané v roce 2007 a k datu 31.12.2007 nepoužité, budou vynaloženy počátkem roku 2008 na podporu zvířecích azylů, návštěvy škol a kynologické akce.