Kdo jsme

  • Vytisknout

Hlavním podnětem pro založení Cibela z.s. je neutěšený stav útulků. Ačkoli naše původní záměry byly jiné (převážně pomáhat již existujícím zařízením), věnujeme se nyní především provozování mikroazylů pro kočky a pejsky. V našich depozitech jim poskytujeme nejenom dočasný domov, ale i potřebnou péči (léčba, kastrace, očkování, operace, krmení, socializace, výchova, výcvik).

Kromě provozování mikroazylů se věnujeme i pořádání akcí pro širokou veřejnost, kde dochází k setkání majitelů pejsků - pochody se psy, voříškiády, závody pro psy...

Každoročně nás také najdete na mnoha veřejných akcích, v rámci nichž se snažíme najít nové domovy pro naše svěřence - Mezinárodní výstavy psů, Hobby, Adventní trhy, Sen zvířat atd.

V neposlední řadě působíme u nás na poli neoraném - přednášky v dětských domovech a azylových domech, kde mají děti možnost přímého kontaktu s pejsky a zároveň se naučí bezpečnému kontaktu se zvířaty.

Kastrace a čipování

Při naší činnosti klademe velký důraz na kastrace a čipování našich svěřenců. Do nových domovů vydáváme kočičky i pejsky kastrované, pokud to jejich věk a zdravotní stav dovoluje. Nově jsme přistoupili i k čipování pejsků z důvodů jejich snadnější identifikace nejen při ztrátě.

Celkový přínos kastrací vidíme nejen v zamezení růstu populace toulavých a nechtěných psů a koček, ale také k jejímu ozdravení a tím zminimalizování rizik přenosu na člověka.

KOČKA - již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, každý po 5 až 6 koťatech. To znamená, že za 1 rok vyprodukuje tato kočka 18 koťat, která se budou dále a dále množit a tak od této jedné kočky můžeme mluvit o tisících příbuzných koček. Kastrací tomu jednoznačně předejdeme. Další aspekt je zdravotní. Většina kočičích nemocí se přenáší slinami či krví. Vykastrované kočky spolu tolik nesoupeří o teritorium ani o opačné pohlaví, tudíž dochází k menšímu počtu zranění a tím se minimalizujeme přenos nemocí mezi kočkami a následně při drobných poranění i na člověka.

PES – kastrací psů sledujeme spíše omezení populace nechtěných psů, kteří zaplňují útulky.